Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Info voor Professionals

Professionals die contact opnemen met Veilig Thuis NML vragen zich vaak af wat dit contact gaat inhouden.

Soms is het voor de professional duidelijk dat hij wil melden. Dit kan gedaan worden via de meldknop op de homepage (zie blauwe meldknop). Het meldingsformulier is begin 2021 gedigitaliseerd!  

Het kan ook zijn dat u dit als professional nog niet weet wanneer u belt met Veilig Thuis NML. Wat kunt u op dat moment van Veilig is NML verwachten?

Als u nog niet weet of u advies wil of een melding wil maken, dan zal de medewerker van Veilig Thuis NML u vragen:

Om u te helpen bij het maken van de afweging ‘advies vragen of een melding maken?’ wil de medewerker van Veilig Thuis NML van u weten:

  1. Zou u op basis van de wet Meldcode en volgens het afwegingskader opgesteld door uw beroepsgroep een melding moeten doen?
  2. Bent u in staat de directe en stabiele veiligheid te herstellen?

De Veilig Thuis-medewerker loopt vervolgens samen met u een aantal vragen door uit uw eigen afwegingskader:

De uitkomst van het eerste contact met Veilig Thuis NML is uiteraard afhankelijk van de situatie en besproken informatie. De mogelijke uitkomsten zijn:

  1. Einde contact. Er is geen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling (dit wordt geregistreert als advies).
  2. Advisering en ondersteuning van u als professional.
  3. Uw melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wordt in ontvangst genomen.

Wat doet Veilig Thuis als professionals vragen om advies en ondersteuning?

Neemt u contact op met Veilig Thuis NML met een verzoek om advies en ondersteuning, dan neemt de medewerker van Veilig Thuis NML de volgende vragen met u door:

Ook zal de medewerker van Veilig Thuis NML met u overleggen over:

Belt u over een situatie waarbij een vermoeden bestaat van strafbare kindermishandeling, dan bespreekt de medewerker van Veilig Thuis NML ook met u:

De ondersteuning die Veilig Thuis NML u vervolgens kan bieden:

Veilig Thuis NML is verantwoordelijk voor het zorgvuldig adviseren van u als professional. Komt het tot een advies, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering van de acties die ondernomen moeten worden.

In uitzonderlijke situaties kan de medewerker van Veilig Thuis NML besluiten om zelf handelend op te treden en ambtshalve een melding te doen – zonder uw toestemming dus. De Veilig Thuis-medewerker kan dit doen als:

De medewerker van Veilig Thuis NML bespreekt de overweging om de verantwoordelijkheid te nemen voor het zicht op de veiligheid met u en uw organisatie. De Veilig Thuis-medewerker neemt de beslissing niet alleen; daaraan gaat altijd een multidisciplinair overleg vooraf. Veilig Thuis NML informeert u over het besluit en de gevolgen die dit voor u heeft.

Professionals kunnen bij Veilig Thuis NML melden middels de meldknop op de homepage van Veilig Thuis NML.