Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Vacatures

In verband met uitbreiding van onze wettelijke taken is Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg per direct op zoek naar medewerkers Veilig Thuis!

Wil je van betekenis zijn voor kwetsbare kinderen en ouderen? Weet jij je staande te houden in een turbulent werkgebied met complexe problematiek? Ben je meer regisseur dan hulpverlener?

Veilig Thuis NML is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundig hulp en advies. Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling , waarbij het borgen van stabiele veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat.

Het werkgebied van Veilig Thuis NML omvat 14 gemeenten.

Heb jij…

Dit ga je doen…

Als medewerker van Veilig Thuis NML ben je allround inzetbaar. De kerntaken van Veilig Thuis zijn advies, ondersteuning, triage, onderzoek, monitoring en het inzetten van vervolgtrajecten naar aanleiding van meldingen betreffende huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt outreachend en is gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouder mishandeling in ons werkgebied. Je werkt daarbij nauw samen met diverse organisaties, in het bijzonder met de lokale teams in alle gemeentes en justitiepartners.

Dit vragen wij…

Arbeidsvoorwaarden

De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO- Jeugdzorg. Het salaris (schaal 10) bedraagt op fulltime basis maximaal €4.092,26,- bruto per maand. Het betreft vooralsnog een tijdelijk dienstverband van één jaar.

Voor indiensttreding worden referenties ingewonnen en dienst een geldige VOG overhandigd te worden.

Medewerkers Veilig Thuis NML hebben een functie in de 7×24 uur beschikbaarheid. Er wordt bereidheid verwacht om zo nodig buiten kantooruren te werken indien werkplanning of een interventie hierom vraagt.

De overeenkomst is voor 28-36 uur per week.

Procedure

Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u onder vermelding van “Vacature Medewerker Veilig Thuis” richten aan Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg t.a.v. teamleider Ellen Wissink.

U kunt een mail sturen naar: vacatures@veiligthuisnml.nl.

Inhoudelijke informatie kan ingewonnen worden bij teamleider Ellen Wissink, per telefoon: 088-0073632 of per mail: ellen.wissink@veiligthuisnml.nl of bij de manager Michelle Vrancken, per telefoon: 088-0073732 of per mail michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl.