Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Eergerelateerd geweld

Het begrip eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van dwang en psychisch en fysiek geweld om te voorkomen dat een lid van de familie een ‘misstap’ zet die de eer van de familie in de gemeenschap kan schaden, en alle geweld tegen de (vermeende) ‘eerschender’ om de geschonden eer te herstellen.

Meestal zijn meisjes en vrouwen slachtoffer van eergerelateerd geweld. Maar ook jongens en mannen zijn slachtoffer. De eer kan geschonden worden door bijvoorbeeld te laat thuiskomen, verzet tegen een opgedrongen of gedwongen huwelijk, weglopen van huis, contact met jongens, verkering of een voorhuwelijkse (seksuele) relatie, aanranding of verkrachting, echtscheiding, overspel, of roddels.

Het geweld kan bestaan uit angst aanjagen, dreigementen uiten, psychische druk uitoefenen, vrijheid beperken, gedwongen huwelijk, terugsturen naar het land van herkomst, gedwongen abortus of afstand van het pasgeboren kind, afpakken van kinderen, mishandeling en verminking en als uiterste middel dwingen tot zelfmoord of moord (eerwraak).

In veel bevolkingsgroepen met een groepscultuur is familie-eer erg belangrijk. Vooral de culturen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten, Zuid- en Centraal-Azië hebben hiermee te maken. De slachtoffers van eerwraak en gerelateerd geweld zijn vaak Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond. Het geweld komt niet voort uit religie, maar heeft vooral te maken met culturele en sociale regels binnen een gemeenschap.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van eergerelateerd geweld? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie over eergerelateerd geweld vinden op de website van de rijksoverheid.