Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Stalking

Iedereen heeft het recht om met rust gelaten te worden. Als u gestalkt wordt hoeft u dat niet te accepteren, stalking is strafbaar. Voorbeelden van stalking zijn telefoonterreur, achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste brieven en e-mails, vernielingen of iemand die bestellingen doet uit uw naam.

Stalking betekent letterlijk besluipen, maar is te definiëren als iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor die persoon zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast.
In 80% van de gevallen zijn het mannelijke stalkers die vrouwen belagen. De laatste jaren komt ook cyberstalking steeds vaker voor. Cyberstalking is het lastigvallen van personen via internet.

Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren. Sinds 2000 kent Nederland een speciale anti-stalkingswet. Deze wet is bedoeld om stalkers gericht aan te pakken. Bent u van mening dat iemand u lastig valt waardoor u en/of uw kinderen angstig zijn of in hun vrijheid beperkt worden neem dan contact op met Veilig Thuis. Indien de stalker zich ook bedreigend opstelt kunt u te allen tijde de politie raadplegen.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van stalking? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Omgaan met stalking

De praktijk leert helaas dat negeren van stalking vaak geen zin heeft. De stalker gaat er dan van uit dat u het niet erg vindt of dat u bang bent. Hoe eerder u uw grenzen aangeeft door actie te ondernemen, hoe beter. Dit vraagt vaak veel tijd en energie. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.

Tips

  • Stel uw stalker exact op de hoogte van wat u wilt en vooral wat u niet wilt. Doe dit altijd per aangetekende brief, waarvan u zelf een kopie in uw bezit heeft.
  • Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: nee is nee.
  • Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken.
  • Ga nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen gaat een bemiddeling vaak goed, maar daarna gaat het stalken vaak door.
  • Hou een dagboek bij en noteer hierin alle contacten en bijzonderheden met datum en omschrijving.
  • Bewaar emails, app-jes en andere geschreven berichten.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie vinden over stalking via onderstaande links: