Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Kindermishandeling

We spreken van kindermishandeling wanneer we een kind iets aandoen of onthouden waardoor het kind mogelijk schade oploopt. We kunnen hierbij denken aan alle vormen van mishandeling: affectieve of emotionele verwaarlozing, psychische mishandeling of vernedering, fysiek geweld, seksueel misbruik, maar ook pedagogische verwaarlozing en mishandeling.

Bij kindermishandeling behandelen ouders of andere volwassenen een kind zo slecht dat het kind schade oploopt. Dat kan lichamelijke schade zijn, zoals blauwe plekken of brandwonden, maar het kind kan ook psychische schade oplopen.

Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan. Ook het stelselmatig negeren, kleineren, treiteren en uitschelden van een kind zijn vormen van mishandeling. Een kind dat nooit aandacht krijgt en niet goed wordt verzorgd komt ook veel tekort.

Wanneer ouders in een scheiding liggen, en dit niet goed verloopt heeft een kind hier altijd last van. In zo’n situatie kan het zijn dat de ouders geen oog meer hebben voor wat hun kind nodig heeft. Het kan zijn dat dit uitmondt is een problematische echtscheiding waarbij het ouders niet meer lukt om in het belang van hun kind de juiste beslissingen en keuzes te maken.

Getuige zijn van huiselijk geweld is ook kindermishandeling. In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar.

Kindermishandeling komt meestal voor in de huiselijke kring. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Het gaat niet alleen om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Kindermishandeling veroorzaakt meestal ook geestelijke schade. Dit wordt vaak pas op latere leeftijd zichtbaar.

Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen en zijn dus afhankelijk van u. Elke zorg of signaal is de moeite waard om te bespreken.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling? In uw eigen gezin of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie over kindermishandeling vinden op de website van de rijksoverheid. Tevens is er een campagnefilmpje over kindermishandeling beschikbaar.