Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Trainingen

Veilig Thuis NML vindt het belangrijk om goed samen te werken met onze netwerkpartners in de keten. Het is daarin noodzakelijk om elkaars werkwijze te kennen en op die manier meer gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.

De aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is een kwestie van kunnen, weten en durven.

Als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen, volwassenen of ouderen kunt u vragen hebben: bij wie moet ik zijn? Wat zou Veilig Thuis NML voor deze mensen kunnen betekenen? Hoe kan ik in contact komen met Veilig Thuis NML? Hoe kan ik het gesprek aangaan met betrokkenen? Wat doet Veilig Thuis NML als ik bel over iemand waarover ik zorgen heb? Wat gebeurt er precies als ik een melding zou doen?

Voorlichting

Herkent u zich als professional in bovenstaande vragen? Veilig Thuis NML verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten waar we antwoord geven op dergelijke vragen. Wilt u gebruik maken van ons voorlichtingsaanbod of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op. Samen bespreken we uw wensen en stemmen die af op onze mogelijkheden.

Training / Workshop

Veilig Thuis NML vindt het belangrijk dat de professionals in de keten goed toegerust zijn in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

De aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is een kwestie van kunnen, weten en durven.

Wanneer u als professional werkt met kinderen, volwassenen of ouderen wordt u mogelijk geconfronteerd met signalen van onveiligheid. In deze situaties moet u de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ kunnen toepassen.
Sinds de invoering van deze meldcode bent u verplicht om bij signalen van onveiligheid de vijf stappen van de meldcode te volgen. Ook moet elke organisatie een voor de setting passende meldcode hebben gemaakt. Een onderdeel van de meldcode is het afwegingskader.

Speciaal hiervoor heeft Veilig Thuis NML een trainingsaanbod over de meldcode, huiselijk geweld en/of kindermishandeling ontwikkeld. Ons aanbod kan een belangrijke steun zijn bij het scholen van uw medewerkers in het effectief en zelfverzekerd werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Hiervoor heeft Veilig Thuis NML verschillende mogelijkheden, waaronder een basistraining en een verdiepingstraining.

De basistraining is gericht op het vergroten van kennis met betrekking tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Denk hierbij onder andere aan het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, het kunnen toepassen van de vijf stappen van de meldcode, het bespreekbaar maken van het geweld en de onveiligheid met betrokkenen en van daaruit een risicotaxatie maken.

De basistraining van Veilig Thuis NML is geaccrediteerd bij SKJeugd onder ID nummer SKJ198024 en levert 7.0 SKJ-registerpunten op in de vrije ruimte.

De verdiepingstraining zoomt hier verder op in. Specifiek maken we hierin gebruik van trainingsacteurs om de gesprekvaardigheid van de professional te vergroten.

Immers: de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is een kwestie van kunnen, weten en durven.

De verdiepingstraining van Veilig Thuis NML is geaccrediteerd bij SKJeugd onder ID nummer SKJ200406 en levert 3.5 SKJ-registerpunten op in de vrije ruimte.

Veilig Thuis NML biedt ook de mogelijkheid om samen u een training op maat samen te stellen.

Naast deze trainingen is het ook mogelijk om een workshop in te richten. Deze kan gaan over een specifiek element van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de meldcode. Ook is het mogelijk om samen met u in te spelen op de vragen en behoeftes die liggen binnen uw organisatie.

Het aantal deelnemers voor een training bedraagt minimaal 10 en maximaal 15. Voor een voorlichting of een workshop bedraagt dit minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers.

Wilt u meer informatie over een training of workshop vanuit Veilig Thuis NML?

Bel 088-0072975
Of mail training@veiligthuisnml.nl