Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Trainingen

Iedereen die werkt met mensen kan situaties meemaken waarbij je je zorgen maakt over de ander. Die signalen kunnen mogelijk te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of andere vormen van geweld. Om te weten hoe te kunnen handelen bij deze signalen is het voor professionals van belang om kennis te hebben van huiselijk geweld en van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In het trainingsaanbod van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (Veilig Thuis NML) vind je mogelijkheden om als professional je kennis te vergroten, om signalen te duiden, vaardigheden te leren en daarmee je beroepshouding te versterken.

We bieden voorlichting over de taken en verantwoordelijkheden van Veilig Thuis.

We verzorgen gastlessen en trainingen op maat voor samenwerkingspartners aan de hand van de voorliggende vraag.

De trainers zijn allen ervaren Veilig Thuis medewerkers, zijn daarmee deskundig en hebben actuele kennis.

Veilig Thuis NML voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat de trainingen en workshops BTW-vrij aangeboden worden.

Wilt u meer informatie over het aanbod van Veilig Thuis NML? Stuur dan een mailtje aan: training@veiligthuisnml.nl.