Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Zwangere Risico Ouders (ZRO)

Sommige ouders zijn om verschillende redenen niet of onvoldoende in staat om zonder hulpverlening een veilige en gezonde leefsituatie te creëren of in stand te houden voor hun kind(eren).

De laatste jaren is steeds meer aandacht voor de veiligheid van het ongeboren kind bij zogenaamde ‘risicozwangeren’. Dit zijn ouders die (ernstig) verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben of bij wie er sprake is van huiselijk geweld. Ook kunnen dit ouders zijn die minderjarig of verstandelijk beperkt zijn, een zwervend bestaan leiden of waarbij andere risicovolle problematiek speelt. Daardoor zijn deze toekomstig ouders mogelijk onvoldoende in staat om de minimale zorg voor de pasgeborene te kunnen bieden.

Van deze ouders is bekend dat goede en slechte perioden elkaar regelmatig en soms zeer snel kunnen afwisselen. Deze ouders hebben vaak een (te) klein netwerk waarop ze kunnen terugvallen, ze leven geïsoleerd van de omgeving en ze hebben de neiging om hulpverlening buiten de deur te houden. Vaak komen deze ouders pas in een heel laat stadium in beeld, met alle risico’s van dien voor het kind, zowel tijdens de zwangerschap als ook na de geboorte.

Veilig Thuis NML vindt het in zo’n situatie belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. In deze problematiek is de focus op preventie van cruciaal belang, net als een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken instanties zoals verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en Veilig Thuis. Zo kan Veilig Thuis de situatie onderzoeken en monitoren, waardoor in een vroeg stadium al duidelijk wordt welke hulpverlening gepast is.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van een risico-zwangerschap? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.