Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Kind-oudermishandeling

Kind-oudermishandeling is een vorm van huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen (12 tot 23 jaar) richting (een van) de ouders, verzorgers of stiefouders. Het kan hierbij gaan om fysiek geweld of psychisch geweld, maar ook over afpersing en diefstal. Deze vorm van huiselijk geweld doelt niet op een onhandelbare peuter of kleuter die hun ouders tegen de schenen schoppen, in bijvoorbeeld een driftbui. Dit kan een pijnlijke situatie zijn voor ouders, maar het is geen bewuste mishandeling waar het kind verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

Kind-oudermishandeling gaat over kinderen en jongeren die hun ouders kleineren, chanteren en mishandelen. Dit kunnen jongeren zijn die te maken hebben met psychiatrische problemen en hun emoties niet onder controle hebben. Soms zetten jongeren hun ouder of verzorger onder druk om geld te geven.

Kind-oudermishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om fysiek geweld, economisch geweld, maar ook om psychisch geweld. Vaak treedt het agressieve gedrag van een kind op wanneer de ouders proberen op te treden. Ouders vinden het moeilijk om op een consequente manier hun gezag uit te oefenen. De discussies die worden gevoerd kunnen ontaarden in een ruzie waarbij gedreigd en geschreeuwd wordt en uiteindelijk ook lichamelijk geweld kan optreden in de vorm van schoppen en slaan.

Moeders lopen vaak een hoger risico om mishandeld te worden door hun kind dan een vader.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van kind-oudermishandeling? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie over kind-oudermishandeling vinden op de website van movisie.