Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. Vaak begint ouderenmishandeling klein. Bijvoorbeeld iemand stevig beetpakken als deze niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Regelmatig gaat het van kwaad tot erger.

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld.
Onder mishandeling van een oudere persoon (iemand van 65 jaar of ouder) wordt al het handelen of het nalaten van handelen van iedereen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor deze oudere schade kan oplopen. Deze schade kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch en materieel. Vaak is er aan de kant van de oudere sprake van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Ouderenmishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, ontspoorde mantelzorg of schending van de rechten.

Lichamelijke verwaarlozing kan blijken uit slechte hygiëne, ondervoeding, uitdroging of doorligwonden. We spreken van financiële uitbuiting wanneer het gaat om het wegnemen of profiteren van bezittingen van ouderen. Te denken valt aan diefstal van geld of waardevolle spullen, het gebruik of verkoop van eigendommen of iemand beperkte financiële bewegingsruimte geven. Financiële uitbuiting komt op grote schaal voor.

Ouderen zijn kwetsbaar voor misbruik. De kans op ouderenmishandeling wordt groter naarmate een oudere meer en meer (zorg-)afhankelijk wordt door lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Ook speelt de aanwezigheid van geweld in de familiegeschiedenis een rol. Gewelddadig gedrag kan van de oudere generatie zijn overgedragen naar de volgende generaties: de kinderen en kleinkinderen. De kans kan ook groter worden wanneer er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden: bijvoorbeeld wanneer er stress ontstaat door een verhuizing of de dood van een geliefd persoon. Wanneer het slachtoffer zich in een isolement bevindt en weinig contact heeft met de buitenwereld, neemt de kans op ouderenmishandeling ook toe.

Wat kunt u doen?

Heeft u een vermoeden dat er sprake is van ouderenmishandeling? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Hier kunt u meer informatie vinden over contact met Veilig Thuis.

Is er een acuut gevaar? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie?

U kunt meer informatie vinden over ouderenmishandeling via onderstaande links: