Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Niet tevreden?

Bent u, als cliënt van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, niet tevreden over de begeleiding vanuit Veilig Thuis?

Wij horen dan graag van u. U kunt dan een klacht indienen. Veilig Thuis NML neemt uw klacht serieus.

Procedure

U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van het invullen van ons klachtenformulier VT NML. Dit ingevulde formulier kunt u mailen naar klacht@veiligthuisnml.nl.

Veilig Thuis NML wilt het liefste een bemiddelingsgesprek met u aangaan, om samen te kijken naar een oplossing. Heeft u dit liever niet, of heeft dit bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing geleidt? Dan kunt u beslissen om de klacht in te dienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

Hoe de gehele procedure in elkaar zit kunt u vinden in ons document Klachtenregeling voor cliënten van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van uw klacht? Dan kunt u terecht bij JeugdStem vertrouwenspersonen akj. Meer info hierover kunt u vinden op www.jeugdstem.nl.

Beroepscode

Vindt u dat de medewerker zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachtenformulier.

Tips, ideeën, complimenten?

Heeft u tips, ideeën, suggesties of complimenten over onze organisatie? Dan horen wij dat graag van u (info@veiligthuisnml.nl).