Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Kick-off bijeenkomst

Samen met de gemeenten organiseert Veilig Thuis NML twee kick-off bijeenkomsten over de aanscherping van de meldcode en de nieuwe diensten van Veilig Thuis. Eén bijeenkomst in Noord-Limburg, één in Midden-Limburg. Onder aan deze pagina kun je je inschrijven.

Nog te veel signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemist. Professionals zien soms maar een deel van de situatie, zijn kort betrokken bij een gezin en kunnen daarom niet de veiligheid op langere termijn beoordelen en monitoren. Daarom verandert de inhoud en het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op een aantal punten vanaf 1 januari 2019, namelijk:

Het is belangrijk dat alle professionals die werken met de meldcode op de hoogte zijn van deze veranderingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verbeteringen bij de Veilig Thuis organisatie. Daarom organiseert Veilig Thuis in samenwerking met de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten een kick-off bijeenkomst voor alle betrokken professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wij nodigen jullie van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Er wordt zowel een bijeenkomst in Noord-Limburg georganiseerd als in Midden-Limburg. De bijeenkomst is toegespitst op de regio. Het is de bedoeling dat wanneer je werkzaam bent in Midden-Limburg, je inschrijft voor een bijeenkomst in Midden-Limburg.

Via onderstaande link kun jij je aanmelden voor deze bijeenkomst.

Onze partners in het onderwijsveld worden in deze bijeenkomst niet meegenomen omdat er een projectleider is aangesteld die het gebruik en de implementatie van de vernieuwde meldcode binnen het onderwijs gaat aanjagen.

 

Momenteel zijn er geen workshops.