Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Ouderenmishandeling zichtbaar en bespreekbaar maken

13 juni 2024

Een op de twintig senioren heeft te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. Het komt overal voor, maar wordt vaak niet als zodanig herkend. Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg ziet het aantal meldingen weliswaar stijgen maar roept burgers en ook hulpverlening en de financiële wereld op tot meer waakzaamheid hierin omdat we veel zorgelijke situaties nog niet (tijdig) zien.

Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg is het meldpunt in de regio voor huiselijk geweld. Jaarlijks zijn 170.000 van de ruim 3 miljoen thuiswonende 65-plussers slachtoffer van mishandeling. De meest voorkomende gevallen zijn financiële uitbuiting en psychische mishandeling. Signalen van financiële uitbuiting kunnen zijn; het verdwijnen van geldbedragen of bezittingen, oudere heeft geen zicht en/ of geen controle meer op eigen bankgegevens , wijzigen van nalatenschappen, enz. Signalen van psychische mishandeling kunnen zijn; de oudere wordt uitgescholden of geïntimideerd, wordt bang gemaakt dat de oudere alleen achter blijft en er geen bezoek meer komt. Daarnaast kan er ook sprake zijn van lichamelijke mishandeling en /of verwaarlozing. De oudere wordt niet goed verzorgd en kan zelf onvoldoende om hulp vragen. Er heerst nog altijd een taboe, slachtoffers willen of durven er niet over te praten. Uit schaamte, maar vaak ook uit angst. Daardoor zien we in de meldingen ook nog maar het topje van de ijsberg terug aangaande ouderenmishandeling. De pleger is in de meeste gevallen een familielid of bekende die veelvuldig aanwezig is bij de oudere en de oudere is afhankelijk van hem of haar.

In veel gevallen is er geen sprake van boze opzet. Overbelasting bij mantelzorgers is een veel voorkomende oorzaak. Bij financieel misbruik is er wel sprake van opzet en spelen dikwijls geldproblemen bij de pleger een rol. Bij een vermoeden van dit soort praktijken kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis vraagt niet om bewijslast maar kan u van advies voorzien hoe u om kan gaan met de oudere waarbij er zorgen zijn en er  onveiligheid speelt. Veilig Thuis kan ook u ook advies geven wat hoe u om kunt gaan met degene die voor de onveiligheid zorgt.

Veiligheid staat voorop, voor iedereen. Ook voor de personen die contact opnemen met Veilig Thuis. Als u een melding wil doen bij Veilig Thuis over een zorgelijke of onveilige situatie van een oudere dan denkt Veilig Thuis met u mee hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Het doel is om samen te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw een zorgelijke of onveilige situatie ontstaat. Veilig Thuis kan daarover met de betrokken personen in gesprek gaan en afspraken maken om veiligheid te borgen en/of hulpverlening in te zetten. U kunt daar met uw melding een bijdrage aan leveren.

Veilig Thuis wil ouderenmishandeling uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken.

Maakt u zich zorgen over een oudere? Praat er over, met de oudere zelf of met anderen.

U kunt elke dag 24/7 gratis bellen met nummer 0800-2000, of chatten via de website van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg: www.veiligthuisnml.nl

Samen kunnen we het verschil maken