Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

15 juni 2020 Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

11 juni 2020

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen om iemand?  Ken je of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Bij Veilig Thuis Noord en Midden Limburg zien we een toename van het aantal mensen dat zich zorgen maakt over ouderen in hun (werk-)omgeving. In een telefonisch of een persoonlijk overleg wil Veilig Thuis samen met degene die zich zorgen maakt bespreken hoe hier mee omgegaan kan worden. Soms kun je zelf nog acties ondernemen , soms neemt Veilig Thuis dit over.

Vaak is de oudere kwetsbaar en afhankelijk van de pleger. Het gaat niet áltijd om kwade wil. De zorg voor een oudere kan iemand ook te veel worden. Zeker in deze uitzonderlijke coronatijd kunnen spanningen oplopen. De druk op mantelzorgers neemt toe. Op dit moment hebben ouderen ook minder contacten, waardoor het zicht ( van bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg of de ouderenvereniging)  op wat er thuis bij iemand gebeurt minder is. Daarom is het nu nog belangrijker om een beetje extra te letten op je moeder, je buurman of je oom en iets te doen met je vermoedens. Dat kan al door een praatje aan te knopen met de oudere..

Movisie heeft een e learning opgezet over Veilig ouder worden, in principe bedoeld voor vrijwilligers maar goed bruikbaar voor eenieder zie zich zorgen maakt over ouderen

Link naar de gratis e learning : https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=6093

Voel je welkom om je vragen en / of zorgen met ons te delen en samen naar oplossingen te zoeken.

Bel naar 088-0072975 , stuur een mail naar info@veiligthuisnml.nl of chat met Veilig Thuis via de chatmogelijkheid op de site van Veilig Thuis NML

We zitten voor jullie klaar !