Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Hoe het lokale veld huiselijk geweld en/of kindermishandeling aanpakt

10 mei 2017

Het lokale veld van alle 14 noord- en midden limburgse gemeenten hebben de gecertificeerde training “werken met de meldcode” met succes afgerond. Deze training wordt gegeven door erkende trainers Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg.

Vanaf december 2016 tot en met mei 2017 hebben gecertifieerde trainers van de afdeling Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg de professionals van de lokale teams getraind in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De training is intern ontwikkeld bij Veilig Thuis NML, een uniek product, en afgestemd op de lokale samenwerkingsafspraken van die betreffende gemeente, en die betreffende professional. De training geniet accreditatie bij het SKJ.

Vanaf december 2016 tot maart 2017 heeft Veilig Thuis NML in het totaal 227 professionals getraind.

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat vooral over het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, en de ondersteunende rol die Veilig Thuis daarin kan spelen. Soms heb je als professional een onderbuik gevoel. Je weet dat er iets niet klopt, maar wat is dat nou? Deze training helpt de professional om dit onderbuik gevoel te concretiseren op een professionele manier. Het tweede deel van de training gaat over het gesprek aangaan met de cliënt. Wanneer je als professional een onderbuik gevoel hebt; hoe ga je dit toetsen? Bij de cliënt zelf natuurlijk! Maar hoe pak je dit aan? In het tweede deel van onze training krijgt de professional tools in de vorm van gesprekstechnieken om hier meer vaardigheden in te krijgen.

De waardering van de lokale teams voor deze training is enorm positief. Het is pittige gespreksstof, maar de lokale teams geven aan de training van Veilig Thuis NML gemiddeld een 8,3.

In de toekomst wil Veilig Thuis NML deze training graag aanbieden aan nog andere partijen, te denken valt aan professionals in ziekenhuizen, consultatiebureaus, kinderdagverblijven, basisscholen, middelbare scholen, sportclubs, verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen en ook zien we een meerwaarde in het delen van onze kennis op hbo-opleidingen, zoals in de opleiding social studies. Wilt u meer informatie ontvangen over ons aanbod qua trainingen? Neem contact met ons op via 0800-2000 of via info@veiligthuisnml.nl.