Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Nieuwe rol voor Veilig Thuis NML bij een tijdelijk huisverbod in Noord-Limburg

15 september 2017

Een tijdelijk huisverbod is een maatregel waarbij iemand gedurende een korte periode zijn eigen huis niet mag betreden. Deze maatregel kan worden opgelegd bij een dreiging van huiselijk geweld voor 10 dagen. Een tijdelijk huisverbod kan sinds 1 januari 2009 in Nederland worden opgelegd door de Burgemeester. Het huisverbod is niet bedoeld als straf, maar als time-out om passende hulpverlening op te kunnen starten en te voorkomen dat de situatie nog meer uit de hand loopt.

Wanneer de politie uitkomt bij een situatie waarin huiselijk geweld speelt, kunnen zij Veilig Thuis NML vragen om aan te sluiten bij de gesprekken die zij hebben met betrokkenen. In dit gesprek maakt de politie samen met Veilig Thuis NML de overweging om het Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld in te vullen. Dit is een instrument waarmee beoordeeld wordt of het opleggen van een huisverbod op zijn plaats is. Hierbij treedt Veilig Thuis adviserend op en bundelt de signalen met eventueel eerder bekende signalen.

Wanneer er een tijdelijk huisverbod uitgesproken wordt, schakelt Veilig Thuis NML de casemanager van de Rooyse Wissel in. Deze casemanager start meteen. Hij spreekt met de betrokkenen en gaat met betrokkenen een plan maken hoe zij in de toekomst kunnen samenleven zonder huiselijk geweld. In dit plan staat ook welke hulpverlening betrokken is, of welke hulpverlening betrokken moet raken. Op dag 3 van het tijdelijk huisverbod organiseert de casemanager een overleg met alle betrokkenen om de verdere koers te bepalen.

Wanneer er geen tijdelijk huisverbod uitgesproken is, wordt Veilig Thuis NML casusregisseur en maakt met de betrokkenen een veiligheidsplan. Omdat Veilig Thuis NML al in een vroeg stadium betrokken is, kan zij ook meteen starten.