Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Online preventiecampagne Time-Out tegen kindermishandeling en huiselijk geweld (18 oktober – 12 december)

26 oktober 2021

Time-out: de eerste stap om escalatie en geweld te voorkomen

‘Ga even naar buiten, loop een blokje om, slaap er een nachtje over of praat met een vriend die je vertrouwt’

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn – ook in Nederland – nog steeds een groot probleem met een grote en langdurige impact voor de mensen die het meemaken. Contacten met hét advies- en meldpunt Veilig Thuis en de Kindertelefoon over huiselijk geweld en kindermishandeling liepen flink op in coronatijd. Vandaar dat deze beide organisaties – samen met het programma Geweld Hoort Nergens Thuis – nu de Time-out campagne lanceren. De campagne is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Emoties bekoelen

Een time-out is de eerste stap die jongeren en volwassenen kunnen zetten om escalatie en geweld te voorkomen. Een moment om even na te denken, om met iemand te praten, om tot jezelf te komen. Een mogelijkheid om de emoties even te laten bekoelen en bij zinnen te komen”. Met deze oproep willen we ervoor zorgen dat spanningen thuis minder ver oplopen. Zowel potentiele plegers als slachtoffers worden via deze online preventiecampagne opgeroepen eerder een stapje terug te doen en erover te praten.

Ervaringsdeskundigen

Aan de ontwikkeling van de Time-out campagne hebben ook ervaringsdeskundigen en de jongerenraad van de Kindertelefoon meegewerkt. Het is voor het eerst dat Veilig Thuis, de Kindertelefoon en Geweld Hoort Nergens Thuis samen optrekken in één campagne.

De campagne is op 18 oktober online van start gegaan en zal in de welken daarna verder worden ingekleurd met posters, banners, filmpjes e.d.

Wat kunt u doen?

Doe iets als de situatie thuis uit de hand dreigt te lopen. Praat erover en vraag advies!

  • Praat waar mogelijk met de directbetrokkene(n). U kunt vaak al helpen door een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis NML. Dat is hét centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.
  • U kunt 24/7 bellen (0800-2000) of via de chatfunctie (tussen 9.00 uur en 17.00 uur) op de website www.veiligthuisnml.nl contact opnemen met Veilig Thuis NML –ook bij twijfel– en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Meer informatie nodig?

Wilt u meer informatie over Veilig Thuis NML? Dan kunt u onze website bezoeken op: www.veiligthuisnml.nl of een mail sturen naar: info@veiligthuisnml.nl.

 

Landelijke informatie over Veilig Thuis en/of de Kindertelefoon vindt u op: www.veiligthuis.nl of www.dekindertelefoon.nl