Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Op 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling!

7 juni 2022

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf vanuit schaamte en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving omdat er te weinig bekendheid is met ouderenmishandeling als thema binnen de samenleving.

Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. We verwachten tegelijkertijd dat ouderen langer zelfstandig wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling neemt daardoor toe.

Wat kun je doen?

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen om iemand?  Ben je of ken je een slachtoffer van mishandeling? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Neem contact op met Veilig Thuis om je zorgen of vragen te delen. Veilig Thuis zal samen met jou zoeken naar de passende aanpak.

Veilig Thuis : 0800-2000

Of chat met Veilig Thuis , kijk op de website : www.veiligthuisnml.nl

Ouderenmishandeling: het houdt niet op totdat je iets doet !!