Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Team Veiligheid

31 januari 2022

Wij zijn verheugd ons hierbij als nieuw team binnen Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (VT NML) te mogen voorstellen.

U denkt wellicht wie zijn “wij”?

“Wij” zijn:

Team veiligheid

Per 1 januari hebben wij als nieuw team bestaansrecht bij VT NML gekregen. Naast de wettelijke taken die Veilig Thuis heeft, voert VT NML ook extra taken (bovenwettelijke taken) uit. Deze extra taken zijn nu geordend en met name belegd bij Team Veiligheid. Wij zullen ons onder meer gaan bezighouden met casuïstiek waarbij sprake is van acute onveiligheid en bijbehorende beschikbare interventies (onder meer casusregie en coördinatie bij complexe casuïstiek, er-op-af bij vermoedens acute onveiligheid, ‘samen op in acuut’ met politie, MDA++ en de 24/7 bereikbaarheid).

Sinds 1 januari 2022 dragen we ook zorg voor de uitvoering van het casemanagement bij de Wet Tijdelijk Huisverbod (Wet THV) voor Noord-Limburg. Team Veiligheid vormt een directe samenwerking met de politie, het OM, de Reclassering, de RvdK en het ZVHH en heeft daarnaast aansluiting met de lokale teams.

Ons nieuwe team bestaat uit ervaren, enthousiaste en veelzijdige medewerkers die zin hebben in deze uitdaging en u hopelijk graag verrassen met hun professionaliteit en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer informatie nodig? Stuur gerust een mailtje naar: vtteamveiligheid@veiligthuisnml.nl.