Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Hoe werkt Veilig Thuis?

9 mei 2016

Veilig thuis werkt conform het handelingsprotocol. Het handelingsprotocol vormt de basis voor het handelen van alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland. In dit protocol staan de volgende uitgangspunten vastgesteld.

  1. Veilig Thuis geeft prioriteit aan de belangen van kinderen.
  2. Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten.
  3. Veilig Thuis is gericht op samenwerking.
  4. Veilig Thuis is een betrouwbare organisatie en werkt zorgvuldig en transparant.
  5. Veilig Thuis werkt, ook in de samenwerking met het lokale veld, met één gezin, één plan, één contactpersoon voor het gezin of huishouden.
  6. Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van de veiligheid op de korte en op langere termijn.
  7. Veilig Thuis creëert samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  8. Veilig Thuis werkt systeemgericht.
  9. Veilig Thuis sluit aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale netwerk.
  10. Veilig Thuis deelt informatie alleen indien dat voor het borgen van de veiligheid noodzakelijk is.