Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Voor welke sectoren is het hebben van een meldcode verplicht?

3 mei 2016

  • Gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, kraamzorg en GGZ-psychologen;
  • onderwijs;
  • kinderopvang: onderwijspersoneel, kinderopvangpersoneel en leerplichtambtenaren;
  • maatschappelijke ondersteuning, waaronder de sectoren welzijn en sport: amw-ers, (thuis)zorgmedewerkers, welzijnswerkers en personeel in de sport, MEE-consulenten, jongerenwerkers en peuterspeelzaalpersoneel;
  • jeugdzorg: BJAA, gedragswetenschappers en medewerkers van zorgaanbieders;
  • justitie: reclasseringswerkers en groepswerkers van de justitiële jeugdinrichtingen.