Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Welke gemeenteambtenaren moeten werken met een meldcode?

9 mei 2016

Leerplichtambtenaren en ambtenaren die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning in direct contact staan met cliënten. Bijvoorbeeld jongerenwerkers of loketmedewerkers, als die in dienst zijn van de gemeente.
Andere ambtenaren zijn NIET verplicht om te werken met een meldcode, maar het Rijk juicht initiatieven tot het werken met de meldcode van harte toe.