Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Veilig Thuis NML krijgt waardering van de inspectie

10 mei 2017

De inspectie Jeugdzorg en de inspectie Gezondheidszorg (verder genoemd: de inspecties) hebben op 16 februari 2017 een bezoek gebracht aan onze vestiging in Venlo. Zij concluderen in het rapport ‘De kwaliteit van Veilig Thuis Stap 2’ dat Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg aan 25 van de 30 verwachtingen voldoet. De inspecties hebben daarnaast veel waardering uitgesproken voor de aandacht die Veilig Thuis NML heeft voor ouderenmishandeling.

In 2015 zijn er in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties opgericht waar vragen en meldingen binnenkomen over (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling. In tijden van verandering en turbulentie is het voor Veilig Thuis NML hard werken. Vanaf maart tot en met december 2016 zijn er 919 adviezen gegeven, 775 meldingen en 4502 politiemeldingen binnengekomen.

De inspecties concluderen dat de Veilig Thuis organisaties voldoende tot goed zijn uitgerust om meldingen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling te beoordelen, deze meldingen zorgvuldig te onderzoeken, en waar nodig een vervolgtraject in te laten zetten.

Wat al meteen naar voren kwam, is dat Veilig Thuis NML altijd multidisciplinair besluit over het wel of niet aannemen van een melding. Dit gebeurt altijd in overleg tussen de maatschappelijk werker en de gedragswetenschapper en/of vertrouwensarts.

Voor Veilig Thuis NML is er een verbeterpunt naar voren gekomen; namelijk het tijdig starten van een onderzoek. Hiervoor heeft Veilig Thuis NML van de gemeenten extra middelen ontvangen om meer medewerkers aan te nemen. De inspectie heeft vertrouwen in ons dat we dit binnen een half jaar op orde hebben.

De inspectie benoemd ook nog andere sterke punten bij Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg. Dit is de aanwezigheid van de vakgroep ouderenmishandeling, de contacten met diverse ketenpartners op het gebied van ouderen en de externe voorlichtingsbijeenkomsten.

Teamleider Veilig Thuis NML, Michelle Vrancken, begrijpt het verbeterpunt en kijkt ernaar uit om met meer mankracht de meldingen op te pakken. Maar bovenal is Michelle erg trots op Veilig Thuis NML, de medewerkers leveren elke dag topsport om de vele burgers in nood te helpen, vaak in complexe casuïstiek. Michelle geeft aan dat het belangrijk is dat de inspectie kritisch is op verbeterpunten, tevens spreekt zij haar waardering uit naar de medewerkers Veilig Thuis NML op alle positieve punten: “voor Veilig Thuis NML was het jaar 2016 voor de doorontwikkeling, 2017 gaat het jaar worden van de inhoud. We bestaan nu twee jaar, 2017 gaat in het teken staan van verdere doorontwikkeling. Tevens is 2017 een jaar van kwaliteit: aan het einde van dit jaar zijn we iso gecertificeerd ”.