Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg en Zuid-Limburg gaan voor een regionale aanpak ouderenmishandeling

10 mei 2017

Veilig Thuis Noord- en Midden slaat de handen ineen met Veilig Thuis Zuid Limburg om een regionale aanpak ouderenmishandeling Limburg te ontwikkelen. Met de aanpak ouderenmishandeling zijn beide regio’s gestart, maar een samenwerking gaat zorgen voor het optimaal delen van kennis tussen de limburgse regio’s.

Ouderenmishandeling is een steeds meer voorkomend verschijnsel. Dit komt enerzijds doordat ouderen op hogere leeftijd langer zelfstandig blijven wonen, anderzijds komt deze problematiek steeds meer aan de oppervlakte omdat het beter gesignaleerd wordt. Het lijkt wel alsof ouderenmishandeling zich minder in de taboesfeer bevindt.

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld. Onder mishandeling van een oudere persoon wordt al het handelen of het nalaten van handelen van iedereen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor deze oudere schade kan oplopen. Deze schade kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch en materieel. Vaak is er aan de kant van de oudere sprake van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Ouderenmishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, ontspoorde mantelzorg of schending van de rechten.

Signalering is in deze vorm van huiselijk geweld erg belangrijk. Belangrijke professionals die ouderenmishandeling kunnen signaleren zijn aandachtfunctionarissen huiselijk geweld; bijvoorbeeld in een bejaardentehuis of bij de ambulancedienst. Maar ook huisartsen, notarissen, mentoren, bewindvoerders, casemanagers dementie, thuiszorgmedewerkers en wmo-consulenten zijn een belangrijke spil in het signaleren.

Vandaar dat Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg haar krachten gaat bundelen met Veilig Thuis Zuid-Limburg. Samen gaan we ons professioneel netwerk verder uitbreiden, waarmee we deze problematiek signaleren en kunnen gaan aanpakken!

Heeft u als professional of als burger vragen over deze aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg via 0800-2000. Wij zijn ook per mail te bereiken, u kunt mailen naar info@veiligthuisnml.nl.