Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Veilig Thuis ook in 2021 via chat bereikbaar!

8 januari 2021

Ook in 2021 kunnen slachtoffers, omstanders en plegers via de chat rechtstreeks bij een medewerker van Veilig Thuis advies vragen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid verlengd tot – in ieder geval – eind 2021.

Door de uitbraak van COVID-19 zitten mensen vanaf medio maart 2020 in Nederland meer met elkaar thuis. Hierdoor kan het moeilijker zijn voor mensen om te bellen met Veilig Thuis met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling, terwijl door de coronamaatregelen mensen meer thuis werken en leven, minder sociale contacten en afleiding hebben en mogelijk wel onzekerheid hebben over hun inkomen en toekomst. Dat kan ertoe leiden dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot. Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis tijdens de coronacrisis op een laagdrempelige manier bereikbaar is, is op 25 mei 2020 een landelijke chatfunctie geïmplementeerd bij alle Veilig Thuis-organisaties.

Veel gebruikt

Sinds de introductie is er veel gebruik gemaakt van de chatmogelijkheid. Gemiddeld wordt er zo’n 350 keer per week serieus gechat met een medewerker van Veilig Thuis. Niet alleen wordt er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hebben over hun eigen situatie weten de chat te vinden. Door de chatfunctie nemen mensen eerder contact op met Veilig Thuis. Daardoor kan Veilig Thuis ook in een eerder stadium advies geven. De verwachting is dat dat hierdoor de kans op escalatie of verergering van het geweld kleiner wordt. Ook blijkt dat via de chat nieuwe doelgroepen worden bereikt. Een kleine 10 procent van de mensen die chatten is jonger dan 18 jaar. De meeste mensen die gebruik maken van de chat zijn slachtoffers en omstanders.

Laagdrempelig bereikbaar

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn dit al genoeg redenen om de chatfunctie in ieder geval ook heel 2021 open te houden. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Derhalve is het belangrijk dat de regionale Veilig Thuis organisaties – zeker in deze (nieuwe) coronaperiode – laagdrempelig en op meerdere manieren bereikbaar zijn.

Ook los van deze coronamaatregelen maken de Veilig Thuis organisaties zich zorgen over slachtoffers van huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om te bellen, omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote en hardnekkige problemen en daar dient in de samenleving prioriteit aangegeven te worden om dit de wereld uit te helpen.

Adviesvragen nemen toe

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis fluctueert nog behoorlijk per regio. Waar een aantal Veilig Thuis organisaties vrij snel na het versoepelen van de coronamaatregelen meer meldingen te verwerken kreeg, is in andere regio’s het aantal meldingen gedaald of zijn ze gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de introductie van de chat en de vernieuwde publiekscampagne dit voorjaar ziet Veilig Thuis bij de adviesvragen een ander beeld ontstaan, namelijk het aantal adviesvragen nemen toe. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met Veilig Thuis zoeken. De publieke campagne en de invoering van de chatfunctie lijken dus nu hun vruchten af te werpen.

De 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De Veilig Thuis medewerker achter de chat of telefoon luistert en stelt en beantwoordt vragen. De medewerker kan ook helpen om een melding te maken van vermoedens. Na een melding doet Veilig Thuis onderzoek naar de situatie of wordt de hulp ingeroepen van lokale hulpverleners, zodat een gezin geholpen kan worden.

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bemenst. Voor regio Noord- en Midden-Limburg (NML) is de chatfunctie van Veilig Thuis ook te vinden op: www.veiligthuisnml.nl (pop-up scherm rechtsonder).