Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Veilig Thuis verbetert werkwijze

21 november 2018

De 26 Veilig-Thuisorganisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren. Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal.

Bekijk hier de landelijk ontwikkelde factsheet waarmee Veilig Thuis haar samenwerkingspartners wil informeren over de verbeterde werkwijze.