Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Verscherpte corona-maatregelen: zorgen over toename huiselijk geweld en kindermishandeling

26 januari 2021

Veilig Thuis ziet landelijk het aantal mensen dat nu contact opneemt in coronatijd toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon Veilig Thuis benaderen. Het gaat daarbij vooral om mensen die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving. Deze mensen vragen advies hoe het best te handelen.

Hoewel het aantal meldingen bij Veilig Thuis de afgelopen jaren vergelijkbaar zijn, neemt het aantal contacten en adviezen met Veilig Thuis toe. Landelijk geven de meeste Veilig Thuis organisaties daarnaast aan dat meldingen waarbij direct actie nodig is nu vaker voorkomen en dat de ernst van de problematiek toeneemt, bijvoorbeeld: vrouwen met fors letsel die zichzelf melden, buren die zien hoe een kind de hele dag in de kou op slippers en in korte broek buiten rondstruint, omwonenden die voortdurend gegil horen bij de buren, meer baby’tjes en jonge kinderen met ernstig letsel in ziekenhuizen, etc.

Dit beeld ziet Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (NML) ook. Veilig Thuis NML maakt zich dan ook -zeker gelet op de huidige verlenging en verzwaring van de coronamaatregelen- ernstige zorgen over (toename van) slachtoffers van huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling.

De verlengde sluiting van de scholen en de komst van de avondklok kan voor veel mensen moeilijk zijn. Het is voorstelbaar dat als er problemen in een thuissituatie zijn, van welke aard dan ook, deze problemen nog groter worden. Een toename van geweld en eenzaamheid wordt dan ook verwacht. Dit moet voorkomen worden. Nu scholen gesloten zijn en hulpverlening mogelijk minder zicht heeft op gezinnen, moeten we als professionals maar ook als samenleving meer dan ooit alert zijn op deze signalen.

Wat kunt u doen?

Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Wat kunt u doen?

  • Praat waar mogelijk met de directbetrokkene(n). U kunt vaak al helpen door een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis NML. Dat is hét centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.
  • U kunt 24/7 bellen (0800-2000) of u kunt via de chatfunctie tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de website www.veiligthuisnml.nl contact opnemen met Veilig Thuis NML –ook bij twijfel– en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis NML bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is, kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling.

De medewerkers van Veilig Thuis NML doen in ieder geval allemaal – ook in deze moeilijke tijd- hun uiterste best om een ieder zo goed mogelijk voor advies en meldingen bij te staan.

 Meer informatie nodig?

Wilt u meer informatie over Veilig Thuis NML? Dan kunt u onze website bezoeken op: www.veiligthuisnml.nl of een mail sturen naar: info@veiligthuisnml.nl.