Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

15 november 2019

Vanaf aanstaande maandag (18 t/m 24 november 2019) start de jaarlijks terugkerende Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar is het thema ‘Leren van Elkaar’.
Doordat het een hardnekkig en zeer lastig probleem is, wordt er landelijk een week extra aandacht geschonken aan dit thema. Landelijk zijn er ook diverse activiteiten georganiseerd (zie de site over de Week tegen Kindermishandeling).

Vanuit Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg besteden we er ook dit jaar aandacht aan. We zullen dagelijks op werkdagen een bijdrage posten op ons kanaal van LinkedIn. Via deze weg willen we jullie met andere facetten van ons werk én met het probleem kindermishandeling (verder) kennis laten maken. Dit doen we deels om te informeren en hopelijk ook deels om te inspireren.

In de week tegen de kindermishandeling staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling centraal. Door hun verhaal te delen en inspiratie te halen uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen, kunnen we nieuwe dingen leren. Die kunnen we vervolgens weer inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien, want ieder kind dat slachtoffer is van geweld is er één teveel.

Kindermishandeling

Als professionals werkzaam bij Veilig Thuis worden wij dagelijks geconfronteerd met kindermishandeling. Waar voorheen bij kindermishandeling voornamelijk gedacht werd aan de klap die uitgedeeld werd en aan seksueel misbruik, is door de jaren heen steeds meer het besef gekomen dat kindermishandeling zo veel meer is dan alleen de twee verschijningsvormen die zojuist genoemd werden. Wat te denken van het kind dat getuige is van huiselijk geweld tussen zijn/haar ouders, het kind dat heen en weer geslingerd wordt tussen zijn/haar vechtende ouders en ingezet wordt in hun strijd, het kind dat alleen aan zijn/haar lot wordt overgelaten vanwege bijvoorbeeld een verslaving van een ouder of een psychiatrische aandoening van een ouder en maar moet zien dat het vanavond iets te eten heeft. Kindermishandeling kent dus vele verschijningsvormen: affectieve of emotionele verwaarlozing, psychische mishandeling of vernedering, fysiek geweld, seksueel misbruik, maar ook pedagogische verwaarlozing en mishandeling.

Gevolgen van kindermishandeling

Bij kindermishandeling behandelen ouders of andere volwassenen een kind zo slecht dat het kind schade oploopt. Dat kan lichamelijke schade zijn, zoals blauwe plekken of brandwonden, maar het kind kan ook psychische schade oplopen. Dit wordt vaak pas op latere leeftijd zichtbaar.

Signaleren doen we samen

Gedurende een heel mensenleven kunnen er door heel veel partijen signalen opgevangen worden die kunnen wijzen op kindermishandeling. Dit begint al bij de zwangerschap, waarin een moeder gevolgd wordt door een verloskundige of gynaecoloog, vervolgens de GGD waar de controles plaatsvinden vanaf de geboorte tot aan het 18e jaar van het kind en daarna volgen de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen. Dit zijn de professionals die de kinderen met de nodige regelmaat zien en die zich ook moeten houden aan de meldcode. Meer lezen over de meldcode? Klik dan hier.

Naast deze professionals zijn er natuurlijk ook nog de burgers, zoals buren en familieleden die signalen kunnen zien van kindermishandeling. Bij Veilig Thuis komen deze signalen binnen en worden ze gebundeld, waardoor we een completer beeld krijgen van de situatie.

Melden en advies vragen

Met alle vragen rondom kinder- (ouderenmishandeling en huiselijk geweld) kunt u bij Veilig Thuis terecht. We denken mee over bijvoorbeeld de aard en ernst van de signalen, over hoe het kind benaderd kan worden of welke hulp aangeboden kan worden aan het kind en/of de ouders, zonder dat hierbij de naam van de directbetrokkenen genoemd wordt. Dit noemen wij onze adviesfunctie.

Wilt u advies of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 0800-2000.