Verberg deze pagina

Noord- en Midden Limburg

Veilig Thuis NML ontvangt een positieve beoordeling van de inspectie

22 november 2017

Begin dit jaar bezocht de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alle 26 Veilig Thuis organisaties. Tijdens dit bezoek sprak de inspectie haar waardering uit over Veilig Thuis NML, maar er waren ook punten waarop onvoldoende werd gescoord. Hierdoor ontving Veilig Thuis NML een matige beoordeling. Daarom heeft er door de inspectie een herbeoordeling plaatsgevonden.

Veilig Thuis NML heeft naar aanleiding van dit inspectiebezoek een verbeterplan opgesteld. In dit plan zijn concrete verbetermaatregelen opgenomen op de punten die onvoldoende waren. Het afgelopen half jaar heeft Veilig Thuis NML hard gewerkt om deze verbetermaatregelen door te voeren. Deze maatregelen zijn middels een audit getoetst, en deze verbeteringen zijn door de inspectie als voldoende beoordeeld, de hoogst mogelijke waardering die de inspectie uitspreekt.

Een voorbeeld van een verbetering is dat Veilig Thuis NML in alle meldingen waarin er onderzoek gedaan wordt en waar huiselijk geweld en/of kindermishandeling is bevestigd, een veiligheidsplan opstelt. Hierin staan afspraken om de acute veiligheid te waarborgen, maar daarnaast worden er afspraken gemaakt om de veiligheid te herstellen op de langere termijn. Tevens is in dit veiligheidsplan opgenomen wanneer er monitoring plaats gaat vinden, en bij wie. Dit kan zowel bij de betrokken personen zijn, als bij de ingezette hulpverlening. Wanneer er nieuwe zorgen zijn, wordt er opnieuw beoordeeld welke interventie passend is. Ook scoort Veilig Thuis NML voldoende op het tijdig starten van het onderzoek.

Het team Veilig Thuis NML is trots op deze beoordeling. Elke dag zetten zij zich in voor gezinnen waarbij er sprake is van onveiligheid. Hierin werken zij actief samen met de keten en krijgt de radarfunctie steeds meer vorm. Het team heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om het verbeterplan uit te voeren en vindt het geweldig dat dit gezien wordt door de inspectie. Veilig Thuis NML zal zich in blijven zetten voor de inwoners van Noord en Midden Limburg, omdat geweld en onveiligheid een grote impact heeft in een gezin. Met vertrouwen kijkt het team naar de komende periode, waarin er alles aan gedaan wordt te blijven verbeteren en verder te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de herbeoordeling? U kunt hier het document van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lezen. Heeft u vragen over Veilig Thuis NML? Dan kunt u verder kijken op onze website of bellen met 0800-2000.